Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe website-ul www.unclevic.ro TAKE AWAY RESTAURANTS  S.R.L

Art. 1. Informatii Generale

In desfasurarea activitatii sale, TAKE AWAY RESTAURANTS S.R.L, cu sediul activ în jud. Botoșani, str. Unirii nr. 8

înregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J07/138/2013 , cod unic de inregistrare 31500847 („Societatea”), prelucreaza datele dumneavostra cu caracter personal atunci cand accesati site-ul www.unclevic.ro („Website-ul”).

Societatea asigura, in permanenta, respectarea tuturor principiilor si a legislatiei privind protectia datelor cu carcater personal, in ceea ce priveste prelucrarea, colectarea, procesarea, stocarea si transferul datelor cu caracter personal, astfel cum acestea sunt reglementate prin legislatia in vigoare, precum si prin predeverile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucarea datelor cu carcater personal si privind libera circulatie a acestor date („GDPR”).

Prezenta politică stabilește principiile cheie în ceea ce privește protecția datelor și modul în care Societatea gestioneaza datele cu caracter personal pe care ni le transmiteti prin accesarea Website-ul. Societatea va asigura actualizarea prezentei politici si va publica pe website cea mai recenta versiune a acesteia.

DEFINIȚII

Următoarele definiții ale termenilor utilizați în acest document sunt extrase din articolul 4 al GDPR :

Date cu caracter personal: Înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („Persoană Vizată”) care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice.

Prelucrarea: Înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

DPO: Înseamnă responsabilul cu protecția datelor, mai precis persoana responsabilă cu protecția datelor.

Art. 2. Categorii de date cu caracter personal

Cunoaștem importanța datelor tale personale și ne angajăm să protejam confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să te informăm despre prelucrarea datelor tale personale în calitate de utilizator al Website-ului nostru, prin prezenta politică.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de Societate variaza in functie de interatiunea si raporturile pe care dumneavoastra le inregistrati pe Website-ul. Astfel, datele tale personale pot fi furnizate de către tine în cadrul diverselor secțiuni al Website-ului, în special în următoarele situaţii: când te abonezi la newsletter-ul Societatii, când completezi formularul de contact al Website-ului https://www.unclevic.ro.

Art. 2.1. Categorii de date ce pot fi prelucrate:

  1. In momentul completarii formularului de contact disponibil pe Website: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, documente atasate mesajului de contact ce pot contine date personale;

Datele furnizate de către tine trebuie să fie reale, corecte şi actualizate, iar tu trebuie să ai dreptul de a le furniza. Datele mentionate la punctele a) – c) de mai sus, sunt furnziate de catre dumneavostra in mod voluntar cu ocazia interactionarii cu Societatea in functie de scopul transmis de dumneavostra. Ești, astfel, responsabil pentru datele pe care le furnizezi în cadrul website-ului, atât faţă de noi, cât şi faţă de orice terţ care ar putea fi prejudiciat prin furnizarea datelor.

De asemenea, website-ul poate colecta şi anumite informaţii privind navigarea şi interacţiunile tale cu diversele secţiuni ale acestuia / acesteia. Vom stoca sau accesa informaţii şi fişiere cookies în echipamentul tău terminal (computer, telefon, tabletă etc.) doar în condiţiile descrise în secţiunea Cookies corespunzătoare. Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate vizeaza: ora si data accesarii site-ului, precum si adresa de IP a terminalului de pe care a fost accesat website-ului.

Art. 2.2. Societatea poate prelucra datelor mentionate la art. 2.1, de mai sus, in urmatoarele scopuri:

  1. Marketing: transmiterea de newsletter-e abonatilor prin mijloace de comunicare precum e-mail, telefon; prelucarea acestor date cu caracter personal se realizeaza in baza consimtamantului dumneavostra;
  2. In scopuri de recrutare: prelucrarea datelor in vederea procesului de recrutare si angajare; prelucrarea acestor date cu caracter personal se realizeaza in baza consimtamantului dumneavostra; de asemenea, temeiul juridic il reprezinta incheierea si executarea contractului, in cazul candidatilor propusi spre angajare;
  3. In scopul gestionarii solicitarilor, reclamatiilor, sugestiilor: prelucarea datelor pentru completarea formularului de contact; prelucarea acestor date cu caracter personal se realizeaza in baza consimtamantului dumneavostra, precum si in interesul legitim al Societatii in vederea solutionarii reclamatiilor, imbunatarii serviciilor, gestionarii sugestiilor si solicitarilor transmise Societatii;
  4. In scopul de a va rezerva o masa in unul din restaurantele Uncle Vic : prelucarea acestor date cu caracter personal se realizeaza in baza consimtamantului dumneavostra ;
  5. In contextul prelucrarii datelor vizitatorilor Website-ului, in scopul asigurarii unei bune functionari a website-ului Societatii; temeiul juridic al preluarii il repprezinta interesul legitim al Societatii in scopul imbunatatirii serviciilor oferita

Art. 3. Principiile de bază privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea si gestionarea datelor dumneavostra personale se realizeaza cu respectarea urmatoarelor principii:

Art. 3.1. Echitate și transparență

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent în raport cu persoana vizată. Acesta este principiul de bază și înseamnă că utilizăm datele personale numai în măsura în care persoanele care le încredințează Societatii au fost informate în prealabil despre modul utilizării. Puteti solicitata Societatii, in orice moment, informatii cu privire la următoarele aspecte principale:

Ce fel de date vor fi colectate;

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate numai in scopul comunicat persoanei vizate. Modificarile ulterioare ale scopului prelucrarii vor fi comunicate persoanei vizate, anterior utilizarii datelor personale ale acesteia.

Art. 3.2. Legalitate

Societatea înțelege să realizeze toate activitățile de procesare atât într-un scop bine determinat și raportat la activitatea sa, dar și circumscris unei justificări legale corespunzătoare, precum si in vederea indeplinirii intereselor legitime ale Societatii in contextul desfasurarii obiectului sau de activitate, după cum urmează:

Art. 3.3. Consimțământul persoanei vizate

Obținerea consimțământului persoanei ale cărei date urmează să le colectăm și procesăm, reprezintă un alt temei juridic prevăzut de GDPR, iar Societatea va prelucra datele cu caracter personal, doar in baza consimtamantului dumneavoastra expres si neechivoc, in toate situatiile in care se impune necesitatea acestuia.

Art. 3.4. Minimizarea datelor

Datele cu caracter personal vor fi utilizate numai atunci când este absolut necesar și relevant pentru o anumită sarcină de proces sau proiect.

În cazul în care utilizarea datelor cu caracter personal nu poate fi evitată Societatea va folosi numai datele minim necesare îndeplinirii acelui scop.

Art. 3.5. Exactitatea datelor

Legislația privind protecția datelor solicită ca datele personale să fie păstrate exacte, complete și actualizate. Societatea va asigura corectarea, suplimentarea, actualizarea sau stergerea, dupa caz a datelor inexacte ori incomplete.

Art. 3.6. Perioada de păstrare și stocarea datelor

Vom păstra datele tale personale pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, cu excepţia situaţiilor în care dispoziţiile legale prevăd sau ne obligă altfel.

Astfel:

Societatea poate şterge datele tale personale atunci când consideră că nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate.

Nu stocăm informaţii şi nu accesăm informaţia stocată în echipamentul tău terminal (computer, telefon, tabletă etc.) decât cu acordul tău prealabil sau atunci când aceste operaţiuni sunt realizate exclusiv în scopul efectuării transmisei unei comunicări printr-o reţea de comunicaţii electronice, ori sunt strict necesare în vederea furnizării unui serviciu al societăţii informaţionale solicitat în mod expres de către tine (de exemplu, pentru stocarea de informații referitoare la activitățile desfășurate de tine pe website sau în aplicația de mobil sau tabletă, astfel încât să utilizezi cu ușurință website-ul sau aplicația de mobil sau tabletă la o accesare ulterioară).

Pentru utilizarea fişierelor cookie în privinţa cărora este necesar acordul tău prealabil, website-ul sau îţi va cere acordul printr-un banner afişat pe website la momentul accesării acestora. Acest banner conţine un link către prezenta Politică de protectie a datelor cu caracter personal şi îţi oferă opţiunea de a accepta fişierele cookie, precum şi opţiunea de a le refuza. Dacă ţi-ai dat acordul, dar te răzgândeşti ulterior, poţi folosi setările aplicaţiei tale de navigare pe internet (browser-ul) pentru a şterge informaţiile stocate sau pentru a refuza fişierele cookie.

Dacă vrei să știi ce sunt cookie-urile accesează Politica de confidențialitate de pe website-ul nostru.

Art. 3.7. Securitatea datelor

Societatea asigura si impleteaza măsurile tehnice şi organizatorice de securitate impuse de lege şi de standardele industriei, pentru a-ţi proteja datele personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. De asemenea, luăm măsuri pentru a ne asigura că folosim datele tale personale exact aşa cum este descris în prezenta Politică şi pentru a respecta alegerile pe care le faci în privinţa prelucrării datelor tale personale.

Art. 3.8. Divulgarea către terți

Cu excepția situațiilor prezentate mai jos, nu vom dezvălui fără autorizare nici o informație referitoare la datele tale. Pe baza consimțământului tău, expres și neechivoc, oferit astfel și numai în limitele legislației în vigoare sau în scopul îndeplinirii unei obligații legale și / sau protejării unui interes legitim, este posibil să transmitem datele tale personale către:

Transmiterea datelor tale personale către destinatarii mai sus menționați se va face numai în temeiul unui angajament de confidențialitate şi de asigurare a unui nivel adecvat de securitate din partea acestora, prin care se garantează că datele personale sunt păstrate în siguranță .

Art. 4. Drepturile persoanelor fizice

Conform prevederilor legale in vigoare, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

În cazul în care Societatea primește o cerere de la o dumneavoastră în exercitarea oricăror dintre drepturile menționate mai sus, vom răspunde cererii în termen de 30 de zile, cu posibilitatea extinderii acestui termen, numai după informarea persoanei vizate și cu condiția existenței unui motiv întemeiat care să justifice imposibilitatea formulării unui răspuns în termenul de 30 de zile.

Art. 5. Incălcarea securității datelor

În cazul în care datele personale se pierd, sunt deteriorate, furate, compromise sau urmare a unei plângeri cu privire la modul în care Societatea a gestionat datele personale, Societatea va raporta încălcarea către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în termen de 72 de ore de la constatarea încălcării și să notifice fără întârziere persoanele relevante în cazul în care sunt susceptibile de a fi afectate de incident. În plus, Societatea va depune eforturi rezonabile pentru a limita daunele cauzate de încălcarea securității datelor.

Art. 6. Organizare și responsabilități

Responsabilitatea pentru asigurarea unei prelucrări adecvate a datelor personale revine oricărei persoane care lucrează pentru sau se regaseste intr-o forma de colaborare cu Societatea și care are acces la datele personale prelucrate.

Art. 6.1. Informații de contact ale DPO-ului

Dacă aveți o întrebare privind exercitarea vreunui dintre drepturile dvs. menționate mai sus sau orice solicitare de adresare, trebuie să contactați DPO-ul local la următoarea adresă de e-mail: contact@unclevic.ro. De asemenea, puteti adresa solicitari, in scris, la adresa de corespondenta a Societatii, detaliata in partea introductiva a prezentei policiti.